Спас Паунов

       

 

     Спас Паунов е един от нашите зам.-председатели на сдружението и нашият експерт и учител по ставни гимнастики, лечителни упражнения и здравни практики. 

      Спас е човек, който винаги се е занимавал активно със спорт, ученик на Норбеков. Той днес предава натрупания си опит, знания и самоосъзнатост за значението и водещата роля на правилната двигателна активност и упражнения за изграждането на един здрав, жизнен и пълноценен организъм. Споделяйки разнообразни техники и практики от различни източници, до които той е имал възможността, през своя динамичен житейски път, да се докосне, да приложи и да усъвършенства, днес той е нашият незаменим специалист по оцеляване в горска и градска среда, инструктор по самозащита и специалист по водно спасяване с над 27 години стаж в областта.

      Неговата главна цел е да дава личен пример и да предаде своя опит на младото поколение.