Творчески конкурс "Доброволчеството през моите очи"

 
НАЦИОНАЛЕН ТВОРЧЕСКИ КОНКУРС
С КАУЗА
на тема „Доброволчеството през моите очи“

 

Няма нищо по-ценно от възпитаването на децата в добродетели и ценности чрез труд, творчество и забавления.

Ето защо на международния ден на доброволеца – 5 декември, Сдружение „Български щит“ отправи предизвикателство към деца и ученици от цялата страна да изработят свое индивидуално или групово творческо изделие на тема „Доброволчеството през моите очи“ и с него да участват в Конкурс с кауза.

Описание на конкурса

Деца и ученици между 3 и 18 години изпращат своя авторска снимка, рисунка или литературно произведение, чрез което представят доброволчеството такова, каквото те го разбират и усещат. Конкурсът ще излъчи най-оригиналните снимка, рисунка или литературно произведение в три възрастови категории: 3-6, 7-12, 13-18 г.

Произведенията ще участват в благотворителна изложба, която събира средства за закупуване на високопроходима количка за лица с двигателни ограничения.

Авторите е нужно да изпратят творбите си със следната задължителна информация:

- три имена

- клас/градинска група

- име на учебното заведение/детска градина

- населено място

- имейл и телефон за връзка.

- подписана Декларация за авторство


Категория „Фотография“:

Снимките се изпращат по имейл в JPEG формат с минимален размер 5 mb. Могат да се изпратят до 3 снимки с кратко описание за всяка на имейл адрес admin@bulgarianshield.com.

 

Категория „Рисунка“:

Рисунките са без ограничение в размера, техниката и използваните материали. Приложните творби е нужно да са подходящи за транспортиране и поставяне върху маса за предстоящата изложба. Приемат се до 5 рисунки и приложни творби от школа или институция.

Изпращат се на адрес гр. София, ул. Букет 56, бл. 6А, ап. 47 за Сдружение Български щит не по-късно от 19.01.2024 г.

 

Категория „Литературно творчество“:

Литературните творби се изпращат в електронен вариант на имейл адрес admin@bulgarianshield.com със следните изисквания: до 1500 думи, размер А4, шрифт Times New Roman, 12 pt, междуредие 1,5 с двустранно подравняване. Задължително е да се посочи жанр. Участниците е нужно да попълнят декларация по образец за авторство и предоставяне на правата за участие в изложба с благотворителен характер.

Комисията, която ще проведе класирането, ще бъде съставена от представител на Сдружение „Български щит“, представител на Фондация Бранище, професионален фотограф, художник и учител по български език и литература. Ще бъдат излъчени по трима победители в трите категории, които ще наградим с грамоти, медали и купи.

Цели на конкурса:

 1. Да се стимулира творческото мислене на деца и ученици;
 2. Да се развие състезателният им дух;
 3. Да се стимулират добродетелите им и да се възпитава в тях разбирането, че могат да бъдат носители на промяна;
 4. Да се представи доброволчеството през погледа на младите и най-малките хора;
 5. Да се привлече общественото внимание към темата за доброволчеството;
 6. Да се стимулира гражданската активност на младите хора.

В конкурса могат да участват ученици, деца от детски градини, детски центрове за личностно развитие, школи без ограничения, както и индивидуални участници.

 

Дейности:

 1. Подготовка: разпращане на информация до училищата и общността за същността на конкурса и запознаване с регламента.

 2. Творчески период: 05.12.2023 до 15.01.2024 г.
 1. Получаване на творби от Сдружението: до 19.01.2024 г.
 2. Излъчване на победителите: 23.01.2024 г.
 3. Награждаване на победителите и благотворителна изложба: 27.01.2024 в град Пловдив

 

Благотворителната изложба ще се проведе в рамките на Олимпиада „Активни днес“, която има за цел  да популяризира доброволчеството.