Доброволно формирование Мейдей

Противопожарно и аварийно-спасително доброволно формирование Мейдей, гр. Пловдив на сдружение „Български щит“ е регистрирано в ГДПБЗН през 2021 г. и е единственото към момента формирование имащо право да действа на цялата територия на Република България.

Целите на ДФ Мейдей са свързани тясно със защитата на населението и
предотвратяване на природни бедствия и последствията от тях.
Освен със противопожарна и аварийно спасителна дейност, ДФ Мейдей организира и провежда курсове и обучение за доброволци, както и курсове за пожарна безопасност в училища, фирми и учреждения.

 

 Стани Доброволец

Направи Дарение

 

Ръководител:


Красимир Каракашев

43 г. , семеен с едно дете, по професия кранист, по призвание
доброволец!
2013-2021 г. служи като доброволец в Общинското доброволно формирование към
община Пловдив, като заема и позиция зам. Ръководител.
Преминал следните курсове и обучения:
Първоначален основен курс на обучение на доброволци
Първоначален основен курс за оказване на първа долекарска помощ
Специализиран курс за работа с моторни агрегати
Специализиран курс за издирване и спасяване на хора в разрушени сгради (INSARAG)
Специализиран курс за работа с моторен трион
Специализиран курс и допуск за въздушно-дихателен апарат
Водолазен курс CMAS *
Участвал в стотици произшествия като пожари и наводнения, разчистване на
пътища при последствия от бури, издирване и спасяване на хора в планината, най-
значимите от които наводненията във Варна и Мизия
Прослужил над 100 дежурства със органите на РД ПБЗН Пловдив.
През 2021 г. оглавява доброволното формирование Мейдей на Български щит, като
активно участва в учредяването му.