Доброволно формирование Мейдей

Противопожарно и аварийно-спасително доброволно формирование Мейдей, гр. Пловдив на сдружение „Български щит“ е регистрирано в ГДПБЗН през 2021 г. и е единственото към момента формирование имащо право да действа на цялата територия на Република България.

Целите на ДФ Мейдей са свързани тясно със защитата на населението и предотвратяване на природни бедствия и последствията от тях.
Освен със противопожарна и аварийно спасителна дейност, ДФ Мейдей организира и провежда курсове и обучение за доброволци, както и курсове за пожарна безопасност в училища, фирми и учреждения.

 

 Стани Доброволец

Направи Дарение

 

Ръководител:

Красимир Каракашев 43 г. , семеен с едно дете, по професия кранист, по призвание доброволец!
2013-2021 г. служи като доброволец в Общинското доброволно формирование към община Пловдив, като заема и позиция зам. Ръководител.
Преминал следните курсове и обучения:

  • Първоначален основен курс на обучение на доброволци
  • Първоначален основен курс за оказване на първа долекарска помощ
  • Специализиран курс за работа с моторни агрегати
  • Специализиран курс за издирване и спасяване на хора в разрушени сгради (INSARAG)
  • Специализиран курс за работа с моторен трион
  • Специализиран курс и допуск за въздушно-дихателен апарат
  • Водолазен курс CMAS *

Участвал в стотици произшествия като пожари и наводнения, разчистване на пътища при последствия от бури, издирване и спасяване на хора в планината, най - значимите от които наводненията във Варна и Мизия.

Прослужил над 100 дежурства със органите на РД ПБЗН Пловдив.

През 2021 г. оглавява доброволното формирование Мейдей на Български щит, като активно участва в учредяването му.