Календар Събития 2023

Календар 2023 е в процес на изготвяне. 

Поклоннически и исторически походи:
- Честване и отбелязване на възпоменателни дати
- Посещения на паметните места на българската бойна слава
- Отбелязване борбите за национално освобождение на българския род в Македония, Тракия, Добруджа и Западните покрайнини
- Посещение на манастири и храмове в народната памет
- Беседи и лекции около лагерния огън

Занятие за оцеляване:
- Палене на огън ( алтернативни методи )
- Изграждане на заслони.
- Снабдяване с храна от природата.
- Ориентиране.
- Теория + практика.

Тактическа подготовка – начално ниво
- Строева подготовка.
- Видове въоръжение ( боравене с оръжие )
- Осъществяване на свръзка ( боравене с радиостанция )
- Теория + практика.

Обучение по алпинизъм – 1-во ниво
- Правене на възли ( Най-необходимите )
- Основни техники ( Спускане и катерене )
- Работа с макари и полиспасни системи
- Използване на подръчни средства ( Импровизация )
- Теория и практика.

Стрелкова подготовка – 1-во ниво
Късо и дълго огнестрелно оръжие
- Запознаване с техническите параметри;
- Безопасно боравене с оръжие ( Основни правила )
- Запознаване със законови условия за придобиване, съхранение и използване;
- Практическа стрелба на стрелбище;

 

Запиши се за събитие