Събития Календар 2023

Тип на занятията, съдържание и видове насоки:

Поклоннически и исторически походи:
- Честване и отбелязване на възпоменателни дати
- Посещения на паметните места на българската бойна слава
- Отбелязване борбите за национално освобождение на българския род в Македония, Тракия, Добруджа и Западните покрайнини
- Посещение на манастири и храмове в народната памет
- Беседи и лекции около лагерния огън

Занятие за оцеляване:
- Палене на огън ( алтернативни методи )
- Изграждане на заслони.
- Снабдяване с храна от природата.
- Ориентиране.
- Теория + практика.

Тактическа подготовка – начално ниво
- Строева подготовка.
- Видове въоръжение ( боравене с оръжие )
- Осъществяване на свръзка ( боравене с радиостанция )
- Теория + практика.

Обучение по алпинизъм – 1-во ниво
- Правене на възли ( Най-необходимите )
- Основни техники ( Спускане и катерене )
- Работа с макари и полиспасни системи
- Използване на подръчни средства ( Импровизация )
- Теория и практика.

Стрелкова подготовка – 1-во ниво
Късо и дълго огнестрелно оръжие
- Запознаване с техническите параметри;
- Безопасно боравене с оръжие ( Основни правила )
- Запознаване със законови условия за придобиване, съхранение и използване;
- Практическа стрелба на стрелбище;

 

Календар на събитията на Сдружение "Български щит" през 2023 година

Тип на занятието Месец Дни Локация Достъп
         
Обща физическа подготовка 25-26 март 2 дни Русе членове и външни
         
Курс по оцеляване април
(първата половина)
2 дни Стара Загора нови членове и външни
         

Състезателно ориентиране

май
(първата половина)
2 дни яз. Смолско, София членове и външни, семейства
Тактическа подготовка май
(втора половина)
2 дни х. Чевира, Средна гора членове
         
Водно спасяване юни
(втора половина)
2 дни Приморско нови членове и външни
         
Детски лагер юли
(първа половина)
4 дни София членове и външни, семейства
Стрелкова подготовка 15-16 юли 2 дни Велико Търново нови членове и външни
         
Водно спасяване август
(втора половина)
2 дни Приморско нови членове и външни
         
Курс по оцеляване октомври
(втора половина)
2 дни Русе нови членове и външни

 

Запиши се за събитие