Кристина Ръжданова

     

   Кристина Ръжданова, зам.-председател на сдружението, е нашият организационен деец, който с чаровната си усмивка, буйна южна кръв и македонска жилка, смазва тежкия механизъм на организационното тяло на нашето сдружение и се грижи то да не забавя ход.

     Родом от китното подгорско село Коларово в полите на планина Беласица, потомък на изселници от Горно Порой, тя днес е един достоен представител на този географски район,  дал ни онези комити, просвещенци, борци за свобода и справедливост, жертвали всичко в името на прегърнатия от тях идеал.

 

Образование:

 1. Средно образование завършено в Италия.
 2. Бакалавър по Стопанско управление.
 3. Магистър по Национална сигурност и отбрана от Военна Академия „Раковски‘ София.
 4. Магистър по Управление на регионалното развитие.
 5. Докторант по Комуникации в УНИБИТ.

 

Езици: италиански и английски.

 

Допълнителни квалификации: сертификат за преминат акселератор за Start-up, сертификат за обучение в гражданска академия за НПО на Български център за нестопанско право.

 

Професионален опит:

 1. Предприемач в частния сектор с недвижимо имущество и застраховане.
 2. Дългогодишен преводач, включен в Списъка на МВнР на физическите лица, които извършват преводи на документи от български на чужд език и обратно.
 3. Дългогодишен опит в ивент мениджмънта – организация на събития за медийно отразяване, корпоративни събития, събития на неправителствени организации, спортни събития.
 4. Опит в управление на неправителствени организации – комуникации и връзки с обществеността в Сдружение „Образователно равенство аутизъм“, логистика и комуникации във Фондация „Енчо Кирязов“, ръководител на неформални младежки групи, заместник председател на Сдружение „Български щит“, основател на Фондация „Проект Бранище“.
 5. Опит в управление на проекти в гражданския и неправителствен сектор.

 

Интереси:

 • kомуникации и обществено мнение,
 • демографско състояние на Р. България,
 • регионална и геополитика.