Кампания за набиране на средства за закупуване на високопроходими колички за лица с двигателни ограничения

    Кампанията набира средства за закупуване на високопроходими колички за лица с двигателни ограничения.

    Целта ни е да преобщим и дадем равен шанс на деца и младежи с двигателни ограничения, да се включват в активности и дейности наравно.  със своите връстници. Да обединим различни общности в България чрез няколко стъпки - дарение или включване в инициативите, като доброволец, дарявайки усмивка на дете в нужда и популяризирайки основните ценности на доброволчеството, спортсменството и другарството.

Банкова сметка за дарения:
Сдружение Български щит
Банка ДСК
BG45STSA93000028698476
Основание: високопроходима количка

Всички набрани средства ще бъдат използвани за закупуването на високо проходими колички за лица с двигателни ограничения, които ще дадат равен достъп до активен начин на живот на всички желаещи в нужда.