• Сдружение Български щит

Български Щит

Бог, Род, Родина


Дейността на сдружение "Български щит" е насочена главно към деца и младежи, ученици и студенти, и граждани на Република България. Наш основен приоритет е изграждане на национална идентичност в младите и утвърждаването в тях на основните човешки ценности.

Вярваме в потенциала на съвременните млади българи и допринасяме за изграждането на капацитета им.

В продължение на активната ни работа в тези посоки, стартирахме и проект "Активни днес", който се реализира с подкрепата на Министерство на младежта и спорта.

Създаването на проекта беше продиктувано от нашата грижа за опазване на културно-историческото наследство на България и желанието ни да покажем на младите хора историческото и културно богатство на страната ни, да ги запознаем с миналото и настоящето чрез лично и уникално преживяване на заредените с родолюбие местности и факти, свидетелстващи за волята и силата на българския дух.

Водени от желанието да създадем в участниците разбирането, че тялото, духа и ума непрекъснато си взаимодействат, и че те определят отношението ни към живота и това как да живеем здравословно и социално отговорно, разработихме поредица от събития, които включват както история и география, така и обучения по двигателна и физическа култура, с които младите хора да знаят как сами да постигат баланса между духа и тялото.

Защото, както го е казал патриарха на българската литература дядо Вазов, в Немили недраги, "Додето имаме ръце и крака, и кръв в жилите си, и огън в сърцата си, нашето отечество все има нужда от нас." Ако и ти носиш този огън, кръв в жилите и страст в сърцето, то присъедини се към нас, включи своите ръце и крака в общото народно дело!

Присъедини се

Какво правим?

Как го правим?

Създаваме екипи от висококвалифицирани специалисти, които
всеки в своята област, доброволно допринася за постигането на целите ни.

Изработваме богат и изпълнен със съдържание календар на
дейностите и събитията, в които участват стотици деца, доброволци, учени,
историци, преподаватели.

Придаваме стойност на доброволчеството

„Не се насажда родолюбие и сцепление в един народ, ако не се култивира у него съзнанието на общността и ценността на неговото битие"

Атанас Буров

Манастири и храмове в народната памет

Съединението с Бога, прави силата!

"Борбата пак започва, борба, която ще реши победата, борба, от която зависи смъртта или животът на българската народност!"

Георги Раковски

Запазване на родовата памет

Последвайте нашите канали

"Оня, който не обича свойта татковина драга, той се лош човек нарича, Господ нему не помага."

Иван Вазов

С любов към децата

"...на ползу роду болгарскому"

Паисий Хилендарски

Доброволни формирования "Мейдей", регистрирани в различни региони на страната

Стани Доброволец

"Бъди възторжен идеалист, честен до самопожертване, смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертвуване!”

полк. Борисъ Дранговъ

Курсове по оцеляване и тактическа подготовка

Присъедини се

Стани Дарител

Сдружение Български щит Банкова сметка: Банка ДСК IBAN (лв.): BG45STSA93000028698476 IBAN (EUR): BG49STSA93000028698501 „Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.“ Васил Левски

Стани дарител

Партньори