Национален конкурс - ОТ ВЪРХОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА

Национален КОНКУРС за есе и рисунка на тема "ОТ ВЪРХОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА" е част от събитието "От Левски, през Сан Стефано, до Сливница", което ще се проведе на 19 февруари 2024г. на Пантеона "Майка България", Гургулят.

По време на церемонията ще отбележим 151 години от обесването на Апостола на свободата, Васил Левски, почитайки делото дало на България онзи незаменим порив за свобода, който ще достигне един от своите върхове на всеотдайност и саможертва по време на българското опълчение и боевете на Шипка, довели до сключването на Санстефанския мирен договор на 19 февруари 1878 год. (стар стил). Договор, олицетворяващ една мечта, един устрем, едно съзряване и въздигащ се в общ национален идеал за един цял народ, който само седем години по-късно, гордо и величествено ще се изправи и ясно заяви пред цяла Европа, правото си на свобода, самоопределение и идентичност. И всичко това ще го направи с твърдостта и самочувствието на пробудил се държавотворен народ, с многовековна история, древни традиции и памет, събрал силата и куража да отстои своята позиция в една истинска епопея на битката на "Полковници срещу генерали" в Сръбско-българската война, мирния договор на която е подписан на 19 февруари 1886 год. (стар стил) в Букурещ.

Конкурсът цели да провокира и потърси оценката на историята през погледа на младежта, да проследи съвременното разбиране, поуките и примера, който можем да извлечем от тези паметни събития.   

Оценката ще се извърши от екип историци, въз основа на историческа достоверност, гражданската позиция и езиково-стилното подреждане на изложения труд (теза, аргументи и доказване на излъчената теза).
Награждаването на победителите ще бъде извършено на 19 февруари 2024 год. по време на официалната част от Церемонията по отдаване на почит пред Пантеона на "Майка България", Гургулят. Всички участници ще получат грамота за участие, за победителя ще има грамота за първо място.  

Първото класирано ще бъде прочетено по време на официалната церемония на събитието „От Левски, през Сан Стефано, до Сливница", което ще се проведе на 19 февруари 2024г. на Пантеона "Майка България".

 

Условия за есе: участници са всички лица от България и чужбина на възраст между 14 и 30 години.

Есето трябва да е с обем до 2 машинописни страници с формат, DOX или DOCX; -Разредка на редове и абзаци 1,5; -Подравняване двустранно; -Шрифт Times New Roman; -Размер на шрифта 12; задължително в края на есето се посочват имена на автора, възраст, училище, ръководител, тел и имейл за връзка.

Творбите се изпращат на имейл - admin@bulgarianshield.com

Условия за Рисунка: в свободен стил, участници от всички възрасти, трябва да отразява историческата тема, да бъде оригинална и авторка, да бъде изпратена снимка на творбата по електронен път: admin@bulgarianshield.com като се посочат имена на автора, възраст, ръководител, тел. и имейл за връзка. Грамота за участие ще получат всички участници на посочения за връзка имейл. Победителя ще получи грамота за първо място.

Срок за получаване по имейл – 16.02.2024 год.