Игри на Духа

Игрите на Дува имат за цел да въздигнат активността и родолюбието на малдежта, тръгвайки от долу на горе, от българските села, традиционните в тях събори и панаури.