Потопени в извора

 

       Здравейте, приятели на Български щит!

      Казвам се Мария Ангелиева и започвам рубрика, с която искам да ви потопя  във времето, към корените, към миналото на нашите предци. Поглеждайки назад можем да открием традиции, обичаи, изкуство, обединени в българско народно творчество, предавано от уста на уста от нашите баби, дядовци и техните родители. В това творчество се крие истинският живот от старите времена, който ние трябва да съхраним за поколенията след нас, за да оставим онова наследство, от което всеки се нуждае.

       Започнах с идеята да озаглавя рубриката си Български народен фолклор, но навлизайки в темата ми се прииска да бъде по-широко- обхватна. Фолклорът се характеризира с това, че е художествено творчество на народа и е по-скоро анонимно, предавано от уста на уста. А ми се иска да отдадем заслужено внимание и на знайните творци, тези записали имената си в историята, като писатели, поети, публицисти, певци. Затова озаглавявам рубриката Потопени в извора, за да мога да разгърна всяка идея за творчество в миналото, та и до днес.