Отчетно-изборно Общо събрание за 2023 година

На 9 декември 2023 година се проведе Отчетно-изборно Общо събрание на Сдружение Български щит, на което беше представен от ръководството на сдружението и техния екип, отчет за дейността през изминалата календарна година.
Отчет за дейността на сдружението през 2023 год.
2023 година беше една от най-значимите за Сдружението от гледна точка на натовареност на календара, изпълнение на заложените цели, достигане до нова аудитория, оборудване с необходими за бъдещите дейности на сдружението реквизити, създаване на институционални, междуорганизационни, междуличностни връзки и отношения и изграждане на екипи.

През 2023 година проведохме:

 1. Занятие по ескорт на VIP.
 2. Почетохме паметта на Васил Левски по повод 150 годишнина от смъртта му.
 3. Почетохме 3 март на връх Шипка, като бяхме излъчени в репортаж на Нота ТВ.
 4. Обучение за самозащита от един или повече нападатели.
 5. Двудневно събитие в Русе - Годишнина от смъртта на баба Тонка и обучение по самозащита и алпинизъм.
 6. Четири дневно събитие в Петрич с тема "Пейо Яворов и Гоце Делчев в българското въстание 1903 г.".
 7. Двудневно събитие в Смолско – ориентиране и посещение на културно-исторически обекти и отбелязване на годишнина от Априлското въстание.
 8. Проведохме онлайн кампания „Седмица на българските думи“ в чест на 24 май.
 9. В Чирпан проведохме първото състезание за популяризиране на доброволчеството "Тракийски игри на волята", в което се включиха 11 отбора.
 10. През месец юни се проведе и втория национален поход "Свети дух- Ден на Македония", символ на мъката и страданията на неосвободените братя българи, останали в пределите на Македония.
 11. Последва, отново през юни Тактическо занятие в гр. Ямбол.
 12. Отново през юни, в гр. Приморско проведохме първото за годината обучение по водно спасяване.
 13. Проведохме кампания за набиране на средства за ДФ Мейдей - България.
 14. Създадохме и регистрирахме още 7 доброволни формирования в цялата страна.

През месец юли стартирахме изпълнението на проект, финансиран от Министерство на младежта и спорта за изпълнение на младежки дейности, който нарекохме „Ангажирани и осъзнати граждани на съвременна Република България“, все още в изпълнение. Общото финансиране, което поискахме възлиза на 92 000 лв., от тях одобрени бяха 85 000 лв. От тази сума, получени от сдружението през юли бяха 65 000 лв. .

 

 

 1. Първото проведено събитие, част от проекта и разбира се, предварително заложено от нас в календара за 2023 г. е събитието „Изкачване на Гоцев връх – Възпоменателен поход 120 години воля за свобода“, посветен на годишнина от Илинденско преображенското въстание.
 2. Седмица след това, на 5 август проведохме двудневно събитие в гр. Кюстендил за заснемане на документален филм за историята на града и приноса, който той е дал в подготовката и провеждането на Илинденско-преображенското въстание. През втория ден изкачихме с близо 70 деца и младежи първенеца на Осоговска планина, връх Руен .
 3. На 18 и 19 август бяхме в Габрово. На 18 август сбъднахме мечтата на едно момиче с двигателни проблеми, което навърши 18 години и мечтаеше да бъде сред свои връстници. Вики се изкачи на връх Шипка, като покори собствен връх в живота си. Вики не е подозирала, че тази 2023 година ще бъде паметна за нея. Вики летя с Балон, получи ново колело, получи нов дом. На 19 август, с над 100 младежа от Габрово и Севлиево тръгнахме от Соколски манастир и в продължение на 2 часа и половина, с присъстващи и неприсъстващи тук доброволци на сдружението, Вики пристигна на връх Шипка за националните чествания. Събитията бяха отразени от Нова телевизия.
 4. На 26 август, в два поредни дни проведохме в Шкорпиловци второ обучение по водно спасяване.
 5. Последва на 3 септември посещение на Тутракан за 107 години от Тутраканската епопея.
 6. Октомври ни отведе с близо 80 младежи на връх Велийца за отбелязване годишнина от Балканската война.
 7. Пак през октомври заминахме за Петрич с над 250 младежи, за да отбележим 1009 години от смъртта на Цар Самуил и да се включим във Фестивал на кестена, организиран от Дирекция на Природен парк Беласица към изпълнителна агенция по горите.
 8. Пак октомври бяхме и в Смолян с 150 младежи за отдаване на почит на загиналите в балканската война на паметника Родопска Шипка
 9. Последно се събрахме в Русе, където с над 300 младежи проведохме състезателни игри за младежи и ученици, посетихме къщата музей на Баба Тонка, на Захари Стоянов, Пантеонът на възрожденците.
 10. В момента тече Национален творчески конкурс „доброволчеството през моите очи“, с който каним на размисъл младите хора за това какво е доброволчеството и кои са неговите основни стълба. Финала на конкурса ще се реализира под формата на благотворителна изложба, която ще експонираме в зала Колодрум - Пловдив на 26-27 януари 2024г. по време на Олимпиада „Активни днес“. Събраните средства от благотворителната изложба ще бъдат използвани за закупуване на високопроходима инвалидна количка за лица в неравностойно положение.

 


Най-доброто от 2023 год. в кадри 

 

С така проведените събития, за 6 месеца в периода от 01.07.2023г. до днешна дата, достигнахме по присъствен списък до 1050 лица, от които над 700 младежи на възраст 15-29 години.

Това са лицата, участвали пряко във всяко едно от проведените събития, а достигнатите лица (семействата на тези участници, съученици и най-близки приятели) възлизат на над 3000 души. Публикациите в социалните мрежи, прес съобщенията в медиите донесоха на Сдружението над 750 000 достигнати лица. Това са хора прочели наши постове, обяви, информация, която сме предоставяли за това, което правим. Данните са получени от анализ на социалните мрежи и са актуални към месец ноември, така че следва да сме надминали тези стойности.

 


Отчет от Емануела Петрова за свършената работа в социалните мрежи през 2023 год.

 

В резултат на планираните и реализирани дейност, като част от поставените ни цели за развитие и  мултиплициране на ефектите от нашата дейност, реализирахме 7 броя документални филми и 7 броя кратки представителни клипа.

Провеждаме и в момента анкетно проучване, което цели да установи нагласите на младите хора към това, което сдружението прави – културно-исторически събития, обща и специализирана подготовка и доброволчество.

В тези три направление бяха фокусирани усилията на екипа на Сдружението през тази 2023 година. Нашите основни три стълба.

Анкетно проучване се ръководи от психолог преподавател във Военна академия "Г.С.Раковски", доц. Румяна Карева.

Резултати от него ще ни дадат ясна представа до колко това, което правим кориспондира с нагласите и нуждите на младите хора и ще ни бъде ориентир при планиране и организирани на следващи събития, предназначени за тях.

В организацията и провеждането на инициативите през цялата година участваха както членове на сдружението, така и хора външни на организацията от гледна точка на правния си статут, но определено съмишленици и братя по кауза.

За особен принос в провежданите дейности с историческа тематика можем да откроим ролята, ангажираността, сериозното отношение и професионализъм на нашия историк Стефан Стефанов. Със своите знания, оригиналност и умения да контактува с младите хора, Стефан всеки път успява да ги впечатли, да предизвика тяхното внимание, да го задържи и предизвика в тях размисъл.

В основата на всички наши планове и инициативи стоеше доц. Димитър Тюлеков, наш съмишленик и баща по дело. Готов да изпълни дълга си при всяко допитване от наша страна. 

По физическата подготовка, трябва да отбележим Спас Паунов, с най-атрактивните събития по водно спасяване. Професионално, но и с приятелско отношение спечели сърцата и на таз годишните участници и в двете обучения.

Димитър Добринов – още един млад човек, перспективен инструктор, който изнесе на гърба си голяма част от работата по обща и специализирана подготовка на над 600 участника в събитията тази година. Също както г-н Стефанов и г-н Паунов умее да създава отлична връзка с публиката, да ги ангажира балансирано и спрямо интересите им, да планира, да спазва графици, но и да умее да бъде гъвкав спрямо нуждите.

Давид Торосян – за организиране на събития, провеждане на обща и специализирана подготовка, споделяне на знания и опит в дихателните упражнения и културата на хранене.

Еманоела Петрова – постигна впечатляващи резултати в работата в социалните мрежи и изграждането на имиджовото представяне на сдружението.

Гергана Николова – нашия дизайнер и креативен дух във визията на нашите материали.

Вангел Коларово – за активно участие в доброволческите инициативи на сдружението.

Леонардо Тенев и Георги Георгиев за показани високи организационни умения, способност да поемат ангажименти и стриктно да ги изпълняват, въпреки младата си възраст.

Георги Хаджиев и Евгени за лоялност и активно участие, коректност в изпълнението на задачите.

Ваня Илчевска – за изключителна и безусловна морална, професионална и материална подкрепа на Сдружението. Благодарение на нейните счетоводни квалификация и опит получихме шанс за експертен екип, какъвто да ни осигури финансирането от ММС. Освен това, като бъдещ психолог, активно участва в провеждането на анкетното проучване  и очакваме в бъдеще да заема експертни позиции в сдружението и в това направление.  

Стоян Заров за активно участие в организацията и провеждане на събитията, с изпълнение най-вече на логистични задачи. Координира транспортна и осигурява превозване на групи участници от различни населени места.

На Ивайло Паунов за създаване и актуализиране на съдържанието на интернет сайт на Проекта на сдружението, финансиран от ММС.

На Радослав Станоев, за обезпечаване на ИТ нуждите на Сдружението през годината и в минали периоди и за заявката това да продължи и в бъдеще.

Василия Димитрова – комуникатор и връзки с обществеността. Привежда всички наши текстове в съответствие с нормите на езика и води кризисни комуникации там където е необходимо.

На Кристина Ръжданова за планирането, управлението и контрола на дейностите, осъществявани от сдружението, проектното управление, изпълнение на административните и представителни задачи през годината, всичко при спазване на принципите на доброто управление, прозрачност и изграждане на доброто име на сдружението

Георги Анадолов – за цялостна организация на дейността на Сдружението като председателстващ и лично отговорен за поставянето, планирането и постигането на целите на организацията. За създаването на дълготрайни ключови приятелства и партньорства, за осъществяване на контрол и наблюдение над изпълнението на планираните дейности, финансов контрол.

Благодарим специално още на доц. Радослав Спасов, доц. Ангел Джонев, проф. Елдъров, доц. Валери Йорданов, Николай Даутов, д-р Димитър Тренчев, Теодор Цветков за това, че припознават нашата кауза и са били там където е трябвало, когато е трябвало.

На събранието отчед за дейността в социалните медии беше представен от Емануела Петрова.

 


Отчет от зам.-председателя Кристина Ръжданова

 

Личен отчет за свършената работа през годината беше предоставен и от зам.председателя на сдружението, Кристина Ръжданова

По време на Общото събрание бяха избрани двама нови членове на Управителния съвет - Спас Паунов и Димитър Добринов, които заеха местата в съвета на доброволно отеглилите се Стоян Заров и Людмил Занов.