🇧🇬 Защити родината! Изпълни своя дълг! 🇧🇬

👉 От Български Щит възраждаме Юнашките дружества, обединени в Юнашки легион, за подпомагането на Гранична полиция и Българската армия, с цел опазване на неприкосновенността на българската граница.
Всички желаещи могат да се присъединят към нас, като се включат към събитията в нашия текущ календар, когато организираме обучение за нови членове с преспиване на полеви условия.
Не го отлагай! Изпълни своя дълг!
Чл. 51 (1) от българската конституция
Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин.
🛡Заедно срещу заплахите към нашата родина!🛡