Що е то Български народен фолклор

         Започвам рубриката "Потопени в извора" с може би една от най-важните и основоположни теми - Що е то Българския народен фолклор и що е то фолклор. От къде идва и защо и до днес използваме този термин.

       Думата фолклор е използвана за пръв път през 1846 г. от английския учен Уилям Томас. Фолклор е сложна дума и е съставна от двете английски думи folk /народ/ и lore /знание, мъдрост/ и буквално означава “народно знание”. Според Уилям Томас  “фолклорът” е: “традиционните вярвания, легенди и обичаи, запазени у обикновения народ”.

       В България за първи път терминът е бил употребен от проф. Иван Шишманов: “Фолклорът е всичко онова, което народът знае за себе си, за своите близки, за света и околната среда, както и за природата”. Професорът предлага чуждицата да бъде избегната и вместо фолклор да се говори за народонаука, но терминът придобил вече международна популярност се налага и у нас.

       Днес учените фолклористи предлагат по-широко определение за фолклор. Фолклорът е народната художествена култура - всичките разновидности на народното изкуство.

      

       Фолклорът включва в себе си:

 • Словесните народни произведения - песни, приказки, предания, легенди, поговорки, гатанки;
 • Народната музика и народния танц;
 • Ритуалите и обредите;
 • Вярванията, знанията и обичаите;
 • Народната медицина - например лечение с билки;
 • Традиционните носии и др.

 

       Характерни черти:

 • Художественото творчество на народа;
 • Устно творчество - предава се от уста на уста;
 • Колективно творчество - фолклорът отразява основните ценности и представи на колектива /фолклорната общност/, а не на отделната личност;
 • Анонимност - не се знае кой е автора;
 • Променливост - предавайки от човек на човек всяка история бива украсявана и допълвана от разказвача.

 

       Като финал на днешната рубрика, а и на всяка следваща, ще ви дам повод за размисъл с известна българска поговорка.

      

Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо.

 

28.02.2024 г.                                 Мария Ангелиева