Резултати от Годишното Общо събрание на Сдружение Български щит

На провелото се на 30 октомври 2022 г. годишно Общо събрание на Сдружение Български щит, членовете на сдружението единодушно приеха отчета за изминалата година, направен от Георги Анадолов.

Също така се приеха и всички направени от г-н Анадолов предложения на план, стратегия и "Визия 2023" пред сдружението.

На Общото събрание беше потвърден мандата на част от членовете на Управителния орган на сдружението, като останалите бяха заменени с нови.

По предложение на председателя на събранието, г-н Анадолов, всички кандидати сами номинираха своята кандидатура, като представиха пред членовете на сдружението своята визия за неговото развитие и ползите, които те биха донесли за реализирането на визия 2023. Така единодушно беше избран нов Управителен съвет в пълен състав с членове:

  1. Георги Анадолов (избран от УС за Председател на Сдружението)
  2. Кристина Ръжданова (избрана от УС за Зам-председател на Сдружението)
  3. Давид Торосян
  4. Ненчо Кичуков
  5. Стоян Заров
  6. Людмил Занов
  7. Ваня Маринова

Заседанието завърши с клетва на новия УС да работи в името на родината, да я пази от врагове и предатели, и да помни подвизите и героизма на предците ни, като го предава ѝ на идните поколения.

Съ нами Богъ!