Позиция на Български щит относно инициирането на референдум за влизане в еврозоната

 

До доц. д-р Григор Сарийски

ПОЗИЦИЯ
относно
Гражданска инициатива за предложение до Народното събрание на Република България за провеждане на референдум по въпроса за отлагане на датата за присъединяване на Република България към еврозоната
от
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЩИТ

 

Уважаеми доц. Григор Сарийски,

Обръщам се към Вас в качеството Ви на лице и формален водач на гражданската инициативата за предложение до Народното събрание на Република България за провеждане на референдум по въпроса за отлагане на датата за присъединяване на Република България към еврозоната.

От името на Сдружение "Български щит" изявявам нашата позиция на притеснение за готовността на България, българския народ и в частност българската икономика да предприеме тази решителна крачка в ускорените срокове с целева дата 1 януари 2024 г.. Рискът от непремереност и недообмисляне при забързването на една такава стъпка, носи със себе си опасността от съдбоносни грешки и обвързва със задължения и отговорности, които ще останат да тежат не само на нас, но и на бъдещите поколения.

Съобразявайки се с Вашето становище и компетентна експертна преценка, ние сме съгласни, че трябва да се разгледа възможността за отлагане на присъединяването на България към еврозоната, като задължително условие за което да залегнат ясни икономически критерий, обвързани с достигането на равнище на доходите до средните европейски стойности.

Ниската избирателна активност на проведените на 2 октомври 2022 година предсрочни парламентарни избори, водеща след себе си до ниско ниво на обществена представителност в 48-то Народно събрание, задължава, за един толкова важен и съдбоносен въпрос, касаещ българския валутен суверенитет, да се поиска мнението на суверена, чрез директно допитване даващо възможност за народовластие, при което да се чуе реалния глас на българския народ.

Отговорната позиция, в контекста на война, глобални и национални политическа и икономическа кризи е, според нас, да не се допуска вземане на решения, тясно свързани с икономическото развитие на страната без достатъчно гаранции за икономическата стабилност на България, при условие на договорена възможност за дерогация на конкретното решение.

Във защита на ясно изразената воля на суверена, в рамките на последните проведени избори, за нежелание да подкрепи българските политически формации, считаме, че инициативния комитет за референдум относно дата на присъединяване към еврозоната, трябва да бъде формиран от непартийни представители и вместо това в него да се обединят експерти от научните среди, на които уморения от политическа реторика български народ да гласуват широко доверие, за да получи референдума реален шанс за успех.

Последващ от това да бъде дълга на всички нас партии, сдружения, комитети, граждански деятели, борци срещу системата, да застанем зад тях и веднъж за винаги да докажем, че можем да проявим мъдрост, преглътнем егото си и както е казал нашия велик учител Паисий Хилендарски да работим в "ползу роду болгарскому".

 

Съ нами Богъ!

 

С уважение,

Георги Анадолов
Председател Сдружение "Български щит"